2. Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție, a sprijinului lunar pentru copilul/parintele cu dizabilitate

Acte necesare :

  • Dosar tip plic
  • Stagiu de cotizare-de la Casa de Pensii (Hortensiei IA)
  • Anexa nr.2 – Adeverință de la angajator;
  • Copia cererii de aprobare a concediului pentru îngrijirea copilului înregistrată; aprobată de angajator și semnată pentru conformitate;
  • Copie xerox a livretului de familie;
  • Copie xerox după actele de identitate ale părinţilor;
  • Copie xerox după certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită indemnizaţia.
  • Decizie de suspendare a activităţii.
  • Ultima foaie de boală.
  • Extras de cont (dacă e cazul)

50 total views, 1 views today

Lasă un răspuns