2. Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție, a sprijinului lunar pentru copilul/parintele cu dizabilitate

Acte necesare : Dosar tip plic Stagiu de cotizare-de la Casa de Pensii (Hortensiei IA) Anexa nr.2 – Adeverință de la angajator; Copia cererii de aprobare a concediului pentru îngrijirea copilului înregistrată; aprobată de angajator și semnată pentru conformitate; Copie Vezi Tot

55 total views, 1 views today

7. Venit minim garantat

Acte necesare: Actele de identitate pentru toți membrii familiei (original și copie) Certificat de căsătorie sau livret de familie (original și copie) Certificat de deces (unde este cazul) Sentința de divorț (unde este cazul) Adeverința de venit (adeverință de salariu Vezi Tot

46 total views, no views today

11. Acordarea cardului legitimație (parcare gratuită pentru persoanele cu dizabilități)

Acte necesare: Carte  de  identitate  a  persoanei  cu  handicap (original și copie ) Certificat  de  încadrare   într-o  categorie de handicap (original și copie ) Certificat de înmatriculare al autoturismului (original și copie ) Carte  de identitate  al proprietarului autoturismului (original  Vezi Tot

38 total views, 1 views today