Hot.nr.31 – 2018 consiliu local- inscriere UAT in planul de amenajare a teritoriului-resurse turistice aprilie 2018