Hot.nr.62 – 2017 aprob. Studiu Prefezabilitate lucrare EXTINDERE RETEA DE APĂ POTABILĂ COMUNA RECEA