Hot.nr.72 – 2018 participare comuna RECEA cu 2 proiecte privind incluziunea socială şi combaterea sărăciei