ANUNȚ

Comuna Recea anunţa publicul interesat asupra elaborării etapei de propuneri preliminare ale PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI RECEA.  81 total views,  2 views today

 81 total views,  2 views today

ANUNȚ

ANUNŢComuna Recea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, din aparatul de specialitate a primarului de şofer în Compartimentul Gospodărire Comunală, Protecţia Mediului, conform HG 286/2011. modificată şi completată de ll.G. nr. 1027/2014  59 total views,  1 views today

 59 total views,  1 views today