RAPORT FINAL

la concursul organizat în perioada 4-6 decembrie 2023, pentru ocuparea unei fuincţii contractuale de execuţie, vacantă. Asistent social — Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sf”. Nicolae”.

Loading

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul/examen organizat în data de 4 decembrie 2023. pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie, vacantă. Asistent social Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu „Sf. Nicolae”.

Loading

PROCES VERBAL

Privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în 11 decembrie 2023 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante, din aparatul de specialitate a primarului după cum urmează:

Loading