Venitul Minim de Incluziune

Documentele necesare pentru solicitarea VMI» Formular standard de cerere pentru acordare VMI» Declaraţie pe propria răspundere» Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei» Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei» Certificat de naștere pentru fiecare Vezi Tot

Loading