7. Venit minim garantat

Acte necesare:

 • Actele de identitate pentru toți membrii familiei (original și copie)
 • Certificat de căsătorie sau livret de familie (original și copie)
 • Certificat de deces (unde este cazul)
 • Sentința de divorț (unde este cazul)
 • Adeverința de venit (adeverință de salariu net, tichete de masa, cupon de pensie, cupon ajutor de șomaj, etc.), pentru luna anterioara depunerii cererii
 • Adeverința eliberată de  Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Munca  Maramureș pentru persoanele fără loc de munca, care nu au in întreținere copii in vârsta de pana la 7 ani, sau minori cu certificat de încadrare în grad accentuat sau grav de handicap în vârsta de până la 18 ani
 •  Adeverința eliberată de Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă  Maramureș  pentru minorii care au împlinit vârsta de 16 ani și nu urmează cursurile școlare
 • Documente din care să rezulte situația juridica a copilului fata de reprezentantul legal și orice alte documente justificative, după caz
 • Certificat și hotărâre de încadrare într-un grad de handicap, după caz
 • Certificat de atestare fiscală de la biroul Impozite și Taxe  pentru  persoanele peste 18 ani
 • Adeverință de elev/student
 • Adeverință de la Registrul Agricol cu suprafața cultivată, culturile practicate, animalele și păsările deținute
 • Un dosar cu șină
 • Cerere și declarație pe propria răspundere pentru stabilire drepturi – Anexa 1:

Nota: Titularii venitului minim garantat au obligația să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia  în termen de 15 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri și declarații pe proprie răspundere.

 • Cerere pentru modificarea ajutorului social sau pentru acordarea acestuia când deja este stabilit un alt drept (ASF, ajutor încălzire) – Anexa 2:

Loading

Lasă un răspuns