10. Acordarea alocației de plasament

Acte necesare:

 •  Actele  de  stare civila  ale  solicitantului (carte de identitate, certificat de căsătorie -original si copie)
 • Actele de stare civila  ale părinților copilului ( cărți de identitate, certificat de căsătorie, certificate de deces, după caz)
 • Certificat  de  naștere  al copilului sau  actul   de  identitate  al  acestuia în  cazul  în  care  copilul  a împlinit  14  ani
 • Acordul/dezacordul  părinților  în ceea ce privește stabilirea unei măsuri de protecție specială  pentru copilul(copiii) lor; dacă părinții au divorțat se anexează o copie după sentința de divorț
 • Adeverințe medicale pentru solicitant și copil
 • Adeverința  de la școala și caracterizare pentru copil
 • Adeverințe de venit pentru solicitant
 • Ancheta sociala efectuata la domiciliul  solicitantului și  la domiciliul părinților copilului
 • Plan de servicii  întocmit conform Legii nr.272/2004  de Compartimentul de Asistenta Sociala de la domiciliul părinților copilului
 • Cazier judiciar pentru membrii majori ai familiei de plasament
 • Pentru  tinerii  care  au  împlinit  18  ani cererea  va  fi  însoțită  și  de dovada  continuării  studiilor la  o  forma  de  învățământ  de  zi, eliberată  de  unitatea  de  învățământ  la care  frecventează  cursurile
 • Cerere  tip  pentru  acordarea  alocației de  plasament

Loading

Lasă un răspuns