8. Acordarea ajutorului pentru incălzirea locuinței cu lemne

  • Actele de identitate pentru toți membrii familiei (original si copie) care au același domiciliu ori reședinţă la adresa la care se solicită ajutorul sau care locuiesc și se gospodăresc împreună
  • Certificat de naștere (original si copie) pentru copiii familiei sub 14 ani
  • Acte doveditoare privind toate veniturile nete realizate (venituri din activități independente, salariu și alte drepturi salariale inclusiv contravaloarea tichetelor de masă, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din  pensii, indemnizaţii, venituri din activitati agricole, etc.) realizate de către membrii familiei în luna anterioara  depunerii cererii
  • Adeverință de atestare fiscala de la Biroul Impozite si Taxe
  • Adeverință de la Registrul Agricol  cu suprafața cultivată, culturile practicate, animalele și păsările deținute
  • Copie carte de identitate a autoturismului( dacă este cazul)
  • Cererea și declarația pe proprie răspundere

Notă: Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței au obligația să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia  în termen de 5 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri și declarații pe proprie răspundere.

Loading

Lasă un răspuns