ANUNȚ

COMUNA RECEA organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, din aparatul de specialitate a primarului de ŞOFER în Compartimentul Gospodărire Comunală, Protecţi Mediului, conform HG 1336/2022, privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice;

 94 total views,  1 views today