ANUNȚ – Licitație publică pentru închiriere (actualizat)

COMUNA RECEA, CIF 3627757, organizează la sediul din localitatea Recea, str. Primăriei nr. 2, jud. Maramureș, în data de 08.11.2022 ora 10:00, LICITAȚIE PUBLICĂ pentru închirierea, prin licitație publică a spațiului în suprafață de 73,7 mp, constând în “Sală ședințe” din Clădirea Centrului Comunitar din localitatea Săsar, str. Eroilor, nr. 107 com. Recea, jud. Maramureș, înscris în CF 52731 Recea.

Loading