Autoritatea Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

Loading

Lasă un răspuns