Hot.nr.46 – 2018 cetatean de onoare Dna Tomoiagă Ligia