PROCES VERBAL

Privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în perioada 10-12 aprilie 2023, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie, vacantă, din aparatul dc specialitate a primarului de Şofer(microbus şcolar) în Compartimentul Gospodărire Comunală. Proiecţia Mediului.

Loading