„Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Maramureș”

Consiliul Județean Maramureș vă aduce la cunoștință că se află în etapa elaborarii studiilor de fundamentare pentru documentația de amenajarea teritoriului „Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Maramureș”, plan care în conformitate cu Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, are caracter director şi reprezintă expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului. Planul de amenajare a teritoriului judeţean se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului naţional, cu Planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum şi cu alte programe de dezvoltare.

În acest context, vă rugăm să ne sprijiniți prin distribuirea chestionarului (pe pagina de internet proprie sau alte mijloace

electronice) special conceput pentru ca publicul interesat să-și exprime opțiunile în vederea elaborării studiilor de fundamentare aferente documentației  „Reactualizare PATJ Maramureș” ”.

Chestionarul poate fi completat accesând următorul link:

https://survey.alchemer.eu/s3/90456094/PATJ-Maramures

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina de internet a Consiliului Județean Maramureș:

https://www.cjmaramures.ro/activitate/comunicare/anunturi/anunt-public-reactualizare-plan-de-amenajare-a-teritoriului-judetean-patj-maramures

Loading