Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in UAT Recea