Autoritatea Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) implementează proiectul „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație.

 17 total views,  1 views today

 17 total views,  1 views today

ATENTIE!!! În comuna Recea și satele aparținătoare, din cauza nivelului foarte ridicat de răspândire a noului coronavirus (SARS-CoV-2), începând cu data de 01.03.2021. se prelungește măsură de carantină zonala pentru o perioada de 7 zile. Evitați deplasările neesențiale in zona carantinată. Tranzitarea localității este permisă, fiind interzisa oprirea în această localitate. Persoanele care se deplasează în zona carantinată vor prezenta autorităților documente care să justifice necesitatea deplasării. Transmite ISU Maramureș

 88 total views,  18 views today

 88 total views,  18 views today

PROCES VERBAL privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în perioada 3-5 martie 2021 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, vacantă, din aparatul de specialitate a primarului de Coordonator A2 pe perioadă determinată de 24 luni, pentru implementarea proiectului CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea, Proiect POCU/449/4/16/128355;

 63 total views,  7 views today

 63 total views,  7 views today