DISPOZIŢIA Nr.105

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Recea, pentru data de 30 septembrie 2022, ora 9.00, la sediul Primăriei comunei Recea  13 total views

 13 total views

ANUNȚ

Comuna Recea anunţa publicul interesat asupra elaborării etapei de propuneri preliminare ale PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI RECEA.  79 total views

 79 total views

ANUNȚ

ANUNŢComuna Recea organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, din aparatul de specialitate a primarului de şofer în Compartimentul Gospodărire Comunală, Protecţia Mediului, conform HG 286/2011. modificată şi completată de ll.G. nr. 1027/2014  58 total views

 58 total views