Cerere pentru:

1. Edificare construcție2. Destinație intravilan/extravilan3. Categorie de folosință4. Radiere construcție Acte necesare:– Copie CI;– Extras CF (nu mai vechi de 30 de zile);– Plan de amplasament și delimitare;– Inventar de coordonate;– Plan de încadrare in zonă;– Autorizație de construire și Vezi Tot

Loading