Cerere pentru:

1. Edificare construcție2. Destinație intravilan/extravilan3. Categorie de folosință4. Radiere construcție Acte necesare:– Copie CI;– Extras CF (nu mai vechi de 30 de zile);– Plan de amplasament și delimitare;– Inventar de coordonate;– Plan de încadrare in zonă;– Autorizație de construire și Vezi Tot

 887 total views,  1 views today

7. Venit minim garantat

Acte necesare: Actele de identitate pentru toți membrii familiei (original și copie) Certificat de căsătorie sau livret de familie (original și copie) Certificat de deces (unde este cazul) Sentința de divorț (unde este cazul) Adeverința de venit (adeverință de salariu Vezi Tot

 523 total views