ANUNȚ – Comuna Recea, judeţul Maramureş, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată de 7 luni, ( 84 ore/lună) a unui post contractual vacant de Coordonator A3 B în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Recea, pentru implementarea proiectului „CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea”. Proiect POC 11/449/4/16/128355.

 295 total views,  3 views today

 295 total views,  3 views today

Punctajele finale ale evaluărilor planurilor de afaceri depuse conform procesului verbal de predare primire din data de 30.12.2020 pentru un număr de 26 planuri de afaceri, care s-au calificat în Etapa II ” Evaluarea tehnico-financiară” (70%) și Etapa a III a „Interviu” (30%), determinate conform metodologiei, în cadrul proiectului „CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea” – POCU/449/4/16/128355:

 3,565 total views,  3 views today

 3,565 total views,  3 views today