RAPORT FINAL

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă, din aparatul de specialitate a primarului de ŞOFER în Compartimentul Gospodărire Comunală şi Protecţia Mediului

Loading

REZULTATUL PROBEI SCRISE

la concursul/examen organizat în data de 10 aprilie 2023 pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante din aparatul de specialitate a primarului de ŞOFER în Compartimentul Gospodărire Comunală şi Protecţia Mediului după cum urmează:

Loading

PROCES VERBAL

Privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în perioada 10-12 aprilie 2023, pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie, vacantă, din aparatul dc specialitate a primarului de Şofer(microbus şcolar) în Compartimentul Gospodărire Comunală. Proiecţia Mediului.

Loading