PROCES VERBAL privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în perioada 3-5 martie 2021 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, vacantă, din aparatul de specialitate a primarului de Coordonator A2 pe perioadă determinată de 24 luni, pentru implementarea proiectului CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea, Proiect POCU/449/4/16/128355;

 64 total views,  8 views today

 64 total views,  8 views today

Comuna Recea, judeţul Maramureş, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată de 24 luni. normă întreagă (168 ore/lună) a unui post contractual vacant de Coordonator A2 în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Recea, pentru implementarea proiectului ”CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea”. Proiect POCU/449/4/16 128355.

 463 total views,  2 views today

 463 total views,  2 views today

Proces verbal privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în perioada 4 – 8 februarie 2021 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie, vacantă, din aparatul de specialitate a primarului de Coordonator A2 pe perioadă determinată de 24 luni. pentru implementarea proiectului CES Recea Consolidarea economiei sociale în Recea, Proiect POCU/449/4/16/128355;

 89 total views,  3 views today

 89 total views,  3 views today