Comuna Recea, judeţul Maramureş, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată de 24 luni. normă întreagă (168 ore/lună) a unui post contractual vacant de Coordonator A2 în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Recea, pentru implementarea proiectului ”CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea”. Proiect POCU/449/4/16 128355.

 138 total views,  1 views today

 138 total views,  1 views today

Comuna Recea, judeţul Maramureş, organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată de 24 luni. normă întreagă (168 ore/lună) a unui post contractual vacant de Coordonator A2 în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Recea, pentru implementarea proiectului ”CES Recea – Consolidarea economiei sociale în Recea”. Proiect POCU/449/4/16 128355.

 649 total views,  2 views today

 649 total views,  2 views today

Proces verbal privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în perioada 4 – 8 februarie 2021 pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie, vacantă, din aparatul de specialitate a primarului de Coordonator A2 pe perioadă determinată de 24 luni. pentru implementarea proiectului CES Recea Consolidarea economiei sociale în Recea, Proiect POCU/449/4/16/128355;

 185 total views,  1 views today

 185 total views,  1 views today