2. Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție, a sprijinului lunar pentru copilul/parintele cu dizabilitate

Acte necesare :

  • Dosar tip plic
  • Stagiu de cotizare-de la Casa de Pensii (Hortensiei IA). Având în vedere informarea primită de la AJPIS Maramureș, vă comunicăm că pentru depunerea dosarelor privind indemnizația de creștere copil nu mai este nevoie de documentul ” stagiu de cotizare ” de CJP Maramureș.
  • Anexa nr.2 – Adeverință de la angajator;
  • Copia cererii de aprobare a concediului pentru îngrijirea copilului înregistrată; aprobată de angajator și semnată pentru conformitate;
  • Copie xerox a livretului de familie;
  • Copie xerox după actele de identitate ale părinţilor;
  • Copie xerox după certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită indemnizaţia.
  • Decizie de suspendare a activităţii.
  • Ultima foaie de boală.
  • Extras de cont (dacă e cazul)

 1,512 total views,  1 views today

Lasă un răspuns