ANUNȚ – concesionare terenuri

COMUNA RECEA, CIF 3627757,  organizează la sediul din localitatea Recea, str. Primăriei nr. 2, jud. Maramureș, în data de 01.11.2023 ora 10:00, LICITAȚIE PUBLICĂ pentru concesionarea următoarelor terenuri:

– teren situat în sat Săsar, comuna Recea, jud. Maramureș  în suprafață totală de 3.000 mp, din care: intravilan  2.007 mp și extravilan 993 mp, înscris în CF nr. 60212, nr. cadastral 60212, aparținând domeniului privat al Comunei Recea, județul Maramureș;

– teren situat în localitatea Baia Mare, str. Fabricii, în suprafață de 8.406 mp, înscris în CF nr. 131832, nr. cadastral 131832, aparținând domeniului privat al Comunei Recea, județul Maramureș;

Loading