ANUNȚ – privind autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate (fose septice) prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 714/2022.

Loading