Venitul Minim de Incluziune

Documentele necesare pentru solicitarea VMI
» Formular standard de cerere pentru acordare VMI
» Declaraţie pe propria răspundere
» Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei
» Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
» Certificat de naștere pentru fiecare copil
» Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
» Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
» Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata
drepturi acordate necuvenit)
» Alte documente specifice situației beneficiarului
Dosarele pentru solicitarea VMI pot fi trimise prin email (office@primaria-recea.ro) sau pot fi depuse fizic (la sediul primăriei).

Loading

Lasă un răspuns