ANUNȚ

COMUNA RECEA organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, din aparatul de specialitate a primarului de ŞOFER în Compartimentul Gospodărire Comunală. Protecţia Mediului, conform HG 286/2011. modificată şi completata de H.G. nr. 1027/2014:  86 total views,  1 views today

 86 total views,  1 views today