3. Acordarea alocației pentru suținerea familie

Acte necesare:

 • Cărți de identitate pentru ambii părintii (copie+original)
 • Certificate de naștere, cărți de identitate, pentru toți copiii (copie+original)
 • Certificat de căsătorie și livret de familie (copie+original)
 • Acte cu toate veniturile nete realizate de toți membrii familiei (în luna anterioară depunerii cererii)
 • Adeverință de elev pentru copiii de vârstă școlară din familie.

Excepție fac copiii de vârsta școlară cu handicap grav sau accentuat pentru care se aduce dovadă eliberată de autoritățile competente care să ateste faptul că respectivul copil nu poate fi înscris în nici o formă de învățământ, prevazută de lege.

 • Certificat de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul)
 • Adeverință de la Registrul Agricol cu terenurile, animalele și păsările din gospodărie
 • Certificat de atestare fiscală de la Biroul Taxe și Impozite
 • Hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (dacă este cazul)
 • Un dosar cu șină

Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei – Anexa 1

Cerere pentru modificarea alocației pentru susținerea familiei sau pentru acordarea acesteia cand deja este stabilit un alt drept ( VMG, ajutor încălzire) – Anexa 2

Nota:Titularii alocației pentru susținerea familiei  au obligația să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia  în termen de 15 zile de la data modificării prin depunerea unei noi cereri și declarații pe proprie răspundere.

Loading

Lasă un răspuns