4. Acordare Stimulent educațional (tichet social pentru grădiniţă)

Acte necesare:

  • Dovada înscrierii și frecventării activităților organizate de grădinița
  • Livret de familie (original și copie )
  • Certificat de naștere pentru copiii familiei cu vârsta sub 14 ani  (original și copie )
  • Carte de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (original și copie )
  • Certificat de căsătorie dacă este cazul (original și copie )
  • Acte doveditoare pentru toate veniturile nete lunare realizate în luna anterioară solicitării stimulentului
  • Dosar șină
  • După caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.
  • Cerere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru grădiniță)

Loading

Lasă un răspuns