6. Angajare asistent personal pentru persoana cu handicap grav

Acte necesare:

 • Actul de identitate;
 • Certificat de naştere şi de căsătorie;
 • Carnet de muncă dacă a mai lucrat sau declaraţie că nu a mai avut un alt carnet de muncă;
 • Talon medical – parafat şi ştampilat;
 • Cazier judiciar;
 • Acte de studii;
 • Decizia de pensionare pentru asistentul personal – dacă este cazul;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap a persoanei asistate, emis de Comisia de Expertiză Medicală Maramureş;
 • Actul de identitate al persoanei cu handicap;
 • Decizia de pensionare pentru persoana cu handicap – dacă e cazul;
 • Dosar plic gol.

Loading

Lasă un răspuns