ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

COMUNA RECEA cu sediul în localitatea Recea, Str.Primăriei nr.2, judeţul Maramureş,
organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată din aparatul de specialitate a primarului, , conform prevederilor legale H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 144 total views,  1 views today